מניעת או צמצום נזקיהן של תחנות הדלק החדשות

לשוניות ראשיות

דף זה מרכז את המאמץ בנושא. המאמר המקורי על תחנת דנית-סונול בגבעת עדה הועבר לקישורית: http://www.yaroklekulanu.org.il/node/365

קישורים

תחנות הדלק החדשות - מנקודת מבט תכנונית http://www.yaroklekulanu.org.il/node/364
סיכום ישיבת הפעילים הראשונה כולל מטלות http://www.yaroklekulanu.org.il/node/348
סיכום מפגש עם עו"ד איריס האן http://www.yaroklekulanu.org.il/node/370
סיכום ישיבת פעילים שניה כולל מטלות http://www.yaroklekulanu.org.il/node/371
מאמר על ההיסטוריה של תחנת דנית-סונול בגבעת עדה http://www.yaroklekulanu.org.il/node/365
מסמך מדיניות שנכתב לפני יותר מעשר שנים ומאוד רלוונטי לנושא. חקר מקרה אחד הוא האזור שלנו – סובב בקעת הנדיב http://www.jiis.org.il/.upload/ticnundelek.pdf
העתירה של תושבי בנימינה והחברה להגנת הטבע כנגד תחנת הדלק בשוני http://www.yaroklekulanu.org.il/node/366
ישיבות: ראשונה - https://www.facebook.com/events/1614063425505704/ שניה https://www.facebook.com/events/469531443204580/ שלישית - https://www.facebook.com/events/992759170742430/ רביעית https://www.facebook.com/events/568243783314015/ חמישית https://www.facebook.com/events/1626097130971453/

עצומה ראשונה http://www.atzuma.co.il/delek653
עצומה שניה http://www.atzuma.co.il/delek653b

נייר עמדה בנושא נזקי תחנות הדלק (21/10/2015) http://www.yaroklekulanu.org.il/node/388

פרויקט מימון המונימות https://www.headstart.co.il/project.aspx?id=17352

צוות


גיוס תמיכה בבנימינהחבר/ת צוות:לימורעצומהחבר/ת צוות:ברוךחבר/ת צוות:רותחבר/ת צוות:יעלאיסוף מידעחבר/ת צוות:טלחבר/ת צוות:דודוחבר/ת צוות:שיחבר/ת צוות:מיכלחבר/ת צוות:ליאתחבר/ת צוות:דורוןחבר/ת צוות:רוןחבר/ת צוות:לימורארגונים תומכיםהחברה להגנת הטבע:ניריתמומחים חיצונייםמומחה לתחנות דלק:יריב

מה באפשרותינו לעשות?
אפשרות ראשונה היא לבקש מהועדה לתכנון לחזור בה מההיתרים שניתנו. לפי החוק בישראל, הדבר מתיר לחברות דנית וסונול לתבוע את הנזק ששינוי התוכנית יגרום להם - בוודאי משהו כמו כמה מיליוני שקלים, כלומר, הרבה מעל מה שלמועצת בנימינה-גבעת עדה יש לשלם. השאלה היא - האם הפגיעה בנוף תהה זולה יותר מאשר סכום הפיצויים.
אפשרות שניה היא לבדוק את נתיב המים, שהרי במידה ואין קו מים שפירים למגרש, למיטב ידיעתינו, לועדה המקומית לתכנון ובניה יש סמכות לעצור את כל עבודות הפיתוח במקום. כדי להקים קו מים שכזה, על כל בעלי הקרקעות ממקום חיבור המים הקרוב (גבעת עדה או תחנת הדלק אלון) ועד המגרש המיועד לבניה, לאשר את העברת קו המים בתחומם - ולמיטב הידוע לנו, טרם התקבלו אישורים כאלו מבעלי הקרקעות. או לפחות כך אנו מקווים.
אפשרות שלישית היא לרתום את מועצת בנימינה-גבעת עדה לחוקק תקנות עירוניות אשר יעכבו את בניית התחנה - כמו למשל שינוי צווי הארנונה לתחנות דלק חדשות, כך שהקמת התחנה תהפוך לבלתי כדאית כלכלית. או למשל קביעת תקנה שמחייבת תחנות דלק חדשות להיבנות באופן תת קרקעי ומעליהן שייבנה פארק ירוק.
אפשרות רביעית, היא פניה לועדה לתכנון ובניה, ולבקש ממנה לדרוש מהיזמים דרישות חריפות בתחום ההסדרה הנופית סביב המבנה. למשל, דרישה להקמת יער עצי מנגו גבוהים (6 מ') לפני תחילת בניה במגרש, כך שמאף כיוון לא יהיה ניתן לראות את הבנייה. או לבקש לבצע נטיעות מקיפות בחזית ובהיקף המגרש, ובמקביל, להגביל את גובה הבניה במגרש להיות עד גובה מקסימלי של נניח, מטר וחצי מגובה האדמה, כך שכל עץ הדר יסתיר בקלות את המפגע. נכון לעכשיו, כאמור, התוכנית המאושרת כוללת סככה מתאימה למשאיות בגובה 5.2 מטר, ומבנים נלווים בגובה 3.5 מטר ובגודל 120 מ"ר (ראו עמ' 8,10 בפרוטוקול הועדה הארצית).
אפשרות חמישית, היא להתארגן כתושבי בנימינה-גבעת עדה ולהכין עצומה שמכריזה, שכולנו נחרים את התחנה החדשה במידה והיא תקום, ונסרב לרכוש בה דלק.
אפשרות שישית, לארגן הפגנה שבועית סביב המגרש המיועד לתחנה.. או להפיק פסטיבל מוזיקלי "בנימינה וגבעת עדה מתנגדות לתחנת הדלק הרביעית על אותו הכביש"

אילו עוד רעיונות יש לכםן?

Project type: 
Full project
Short name: 
sonol
Enable issue tracker: 
כן